Objętość zabiegów angioplastyki pierwotnej i przeżycie po ostrym zawale mięśnia sercowego

W badaniu pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego leczonych terapią trombolityczną lub pierwotną angioplastyką, Canto i in. (Wydanie 25 maja) wykazało, że w szpitalach z urządzeniami do angioplastyki większa objętość pierwotnych zabiegów angioplastyki wiązała się z niższym wskaźnikiem umieralności. Nie znaleźli związku pomiędzy objętością a umieralnością w leczeniu trombolitycznym.
Rekomendacje American College of Cardiology i American Heart Association2 z 1999 r. Dotyczące leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego sugerują, że pierwotna angioplastyka powinna być wykonywana tylko przez doświadczonych kardiologów interwencyjnych w odpowiednim czasie. Oświadczenie opierało się na danych na temat stosunku liczby zabiegów i wyniku pierwotnej angioplastyki opisanej przez Grassman i wsp.3 oraz Zahn i wsp. 4 Grassman i wsp., Podając dane z rejestrów American Society for Cardiac Angiography and Interventions, oraz Zahn i wsp., Wykorzystując dane z niemieckiego rejestru Towarzystwa Roboczego Głównych Klinicznych Lekarzy Kardiologów (Arbeitsgemeinschaft Leitender Kardiologischer Krankenhausärzte), obaj niezależnie wykazali znacznie niższą śmiertelność wewnątrzszpitalną w przypadku pierwotnej angioplastyki w ośrodkach o dużej objętości niż w centra objętościowe. Grassman i in. wykazano również niezależne powiązanie między objętością procedur a powodzeniem technicznym pierwotnej angioplastyki. Ustalenia te zostały teraz potwierdzone przez Canto i in. przy użyciu danych z dużego krajowego rejestru zawału mięśnia sercowego.
Ralf Zahn, MD
Jochen Senges, MD
Herzzentrum, D-67063 Ludwigshafen, Niemcy
4 Referencje1. Canto JG, Every NR, Magid DJ, et al. Objętość pierwotnych zabiegów angioplastyki i przeżycia po ostrym zawale mięśnia sercowego. N Engl J Med 2000; 342: 1573-1580
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Ryan TJ, Antman EM, Brooks NH, i in. Aktualizacja z 1999 r .: wytyczne ACC / AHA dotyczące postępowania z pacjentami z ostrym zawałem mięśnia sercowego: streszczenie i zalecenia: raport grupy zadaniowej American College of Cardiology / American Heart Association na temat wytycznych postępowania (komitet zarządzania ostrym zawałem mięśnia sercowego). Circulation 1999; 100: 1016-1030
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Grassman ED, Johnson SA, Krone RJ. Predyktory sukcesu i główne powikłania pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej w ostrym zawale mięśnia sercowego: analiza rejestrów Towarzystwa Angiografii i Interwencji Sercowych w latach 1990-1994. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 201-208
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Zahn R, Vogt A, Seidl K, i in. Powiększenie balonu w ostrym zawale mięśnia sercowego w rutynowej praktyce klinicznej: wyniki rejestru Towarzystwa Roboczego Głównych Lekarzy Szpitala Kardiologicznego u 4625 pacjentów. Z Kardiol 1997; 86: 712-721
Crossref MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: Głównym celem naszej analizy było zbadanie związku między wielkością pierwotnych procedur angioplastyki a wynikami pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego i którzy faktycznie przeszli te zabiegi. Projektując to badanie, kładziemy silny nacisk na minimalizowanie stronniczości i zniekształceń stron internetowych, ponieważ kwestie te są poruszane w odniesieniu do niemal każdego badania tego tematu, ograniczając naszą analizę do szpitali z pełnymi możliwościami interwencyjnymi. Ponadto nasze wyniki były niezależne od całkowitej objętości zawałów mięśnia sercowego w szpitalu i stosowania terapii wspomagających znanych z poprawy przeżycia, takich jak aspiryna, beta-blokery i heparyna.
Uznajemy ważną pracę Grassmana i wsp.1 oraz Zahn i wsp., 2, chociaż badania te nie zostały cytowane w wytycznych American College of Cardiology i American Heart Association, które zostały opublikowane w 19963 lub 1999 r.4 Także oba te badania , choć istotne dla naszego badania, nie zostały zaprojektowane, by odpowiedzieć jednoznacznie na ważne pytanie, czy istnieje związek między wielkością pierwotnych procedur angioplastyki a wynikiem i były znacznie ograniczone przez kwestie stronniczości skierowania i resztkowego zakłócenia.
Żadne pojedyncze badanie nigdy nie odpowie na to pytanie w sposób definitywny i dostarczymy dalszych dowodów na odwrotną zależność pomiędzy objętością a wynikiem dla pierwotnych procedur angioplastyki w nagłych wypadkach, podobnie jak dowody przedstawione przez Grassmana i wsp.1 oraz Zahn i wsp.2.
John G. Canto, MD
Catarina I. Kiefe, Ph.D., MD
William J. Rogers, MD
University of Alabama w Birmingham, Birmingham, AL 35294
4 Referencje1. Grassman ED, Johnson SA, Krone RJ. Predyktory sukcesu i główne powikłania pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej w ostrym zawale mięśnia sercowego: analiza rejestrów Towarzystwa Angiografii i Interwencji Sercowych w latach 1990-1994. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 201-208
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Zahn R, Vogt A, Seidl K i in. Powiększenie balonu w ostrym zawale mięśnia sercowego w rutynowej praktyce klinicznej: wyniki rejestru Towarzystwa Roboczego Głównych Lekarzy Szpitala Kardiologicznego u 4625 pacjentów. Z Kardiol 1997; 86: 712-721
Crossref MedlineGoogle Scholar
3. Ryan TJ, Anderson JL, Antman EM, i in. Wytyczne ACC / AHA dotyczące postępowania z pacjentami z ostrym zawałem serca: raport zespołu zadaniowego American College of Cardiology / American Heart Association na temat wytycznych postępowania (komitet zarządzania ostrym zawałem mięśnia sercowego). J Am Coll Cardiol 1996; 28: 1328-1428
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Ryan TJ, Antman EM, Brooks NH, i in. Aktualizacja z 1999 r .: wytyczne ACC / AHA dotyczące postępowania z pacjentami z ostrym zawałem serca: raport zespołu zadaniowego American College of Cardiology / American Heart Association na temat wytycznych postępowania (komitet zarządzania ostrym zawałem mięśnia sercowego). J Am Coll Cardiol 1999; 34: 890-911
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(3)
[podobne: niedokrwistość pokrwotoczna, puchlina brzuszna, skaza naczyniowa ]
[patrz też: język huntera, zwapnienie aorty brzusznej, polmo brodnica ]